IND Website

De website van De Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND) heeft als belangrijkste doel om mensen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden, te voorzien van persoonlijke en juiste informatie. De oude website was, door de grote hoeveelheid informatie, onoverzichtelijk geworden. De IND besloot daarom om haar website te voorzien van een volledig nieuw design met als belangrijkste doel: bezoekers snel in de juiste informatie voorzien. Toen ze mij hiervoor benaderden heb ik meteen ja gezegd! Het leek mij een hele uitdagende en leerzame opdracht.

Role
Design Lead
Year
2020 - 2021
IND Website

Aanpak: Design Thinking

Omdat het ging om een volledig herontwerp van de website, heb ik meteen voorgesteld om Design Thinking toe te passen. Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De mens staat centraal door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Allereerst was het belangrijk om antwoord te krijgen op: waar zitten de grootste pijnpunten, wat moet anders en waarom? Deze antwoorden hebben we gekregen door middel van twee soorten onderzoek: een uitgebreid gebruikersonderzoek naar de huidige website en een ‘card sorting’ onderzoek. Bij card sorting worden de respondenten gevraagd om content te categoriseren, ordenen en organiseren.

ind-2.svg

Aan de slag

De uitkomsten van deze twee onderzoeken hebben we, samen met al beschikbare data, onderzocht en gebundeld. Daarna was het tijd voor het leukste gedeelte: we konden aan de slag met het ontwerp! We hebben gebruik gemaakt van een aantal design sprints, waarbij alle belangrijke stakeholders waren betrokken. Het is belangrijk dat verschillende stakeholders uit de organisatie betrokken zijn, om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het probleem en de oplossingsrichting. Daarmee hebben we meteen alle neuzen dezelfde kant op.

Testen, testen en nog een keer testen

“De ontwerpen hebben we vervolgens in een aantal iteraties getest met de doelgroep (bezoekers van de IND website).

“Het geeft mij meer rust en ook meer vertrouwen.”

Dit was een van de vele positieve reacties die we hebben ontvangen tijdens het gebruikersonderzoek. Dit soort reacties blijf ik bijzonder en vooral motiverend vinden, omdat het bewijst dat design een sleutelrol kan spelen in het helpen van mensen.”

Een nieuwe manier van navigeren en een keuzehulp

De nieuwe navigatie werkt overal consistent. Naast de hoofdnavigatie hebben we ook een keuzehulp geïntroduceerd. Deze keuzehulp helpt de doelgroep met de juiste informatie te vinden aan de hand van een aantal simpele vragen.

ind-4.jpg
ind-5.jpg

Visual design

Tot slot hebben we samen met Resoluut een design system neergezet en een aantal sterke illustraties. Hierbij zijn we uitgegaan van een aantal design principes.

ind-4.svg
ind-6.jpg
ind-3.jpg

Resultaat

De nieuwe website gaat binnenkort live en daarmee is mijn opdracht bij de IND afgerond. Ik ben super trots dat ik aan zo’n belangrijke website heb kunnen bijdragen als Design Lead. Maar bovenal hoop ik natuurlijk dat de bezoekers van de nieuwe IND website sneller geholpen zijn!